Background ON4CKZ

 

 

 
(don't forget the photo's above the text)

 

Van CB tot ON4CKZ + Eerste velddag ZLZ 1979
DIA reeks ZLZ velddag 1979
ZLZ: Door jaren heen (Nostalgie)

Mijn achtergrond

Alles is begonnen met een elektronicabouwdoos waarmee je verschillende projecten kon bouwen. Al gauw ging mijn interesse uit naar een visserijontvanger, uren plezier heb ik beleefd met het luisteren naar de verschillende vissers op zee.

Wat later kwam ik in het bezit van een oude legerontvanger (R107 Za3050), zo’n 25 Kg zwaar. Het luisteramateurisme was begonnen. Ik luisterde bijna dagelijks naar de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moscow, Radio Zuid Afrika en nog veel meer exotische stations. Algauw werd er een QSL-kaart ontworpen en begon ook het over-en-weer geschrijf.

Op mijn veertiende dook ik in de zwart-wit televisies om herstellingen uit te voeren; lampen zoals de PCF80 en de PL500 waren mij niet onbekend. Met een doos reserve lampen (vergaard uit oude toestellen) trok ik de buurt in om herstellingen uit te voeren. Met de vergaarde centen kocht ik een zendtoestel met een zogenaamde “city star” antenne. In het begin beperkte ik mij tot luisteren, maar al vrij vroeg beet de microbe om de “mike” vast te nemen. Van CB wist ik helemaal niets af, en ik dacht dat de stations op de verschillende kanalen schepen waren ( ik woon niet ver van het Kanaal Gent – Terneuzen.)

Op een goede dag riep ik aan en vroeg hoe ik aan een vergunning om te mogen uitzenden kon geraken; stilte op de band alom. Toch was er één station die mij wegwijs zou maken in het CB wereldje. Toen was er nog discipline “uitkomen” na middernacht om geen TVI- problemen te hebbenen steeds was er de vrees voor de “witte muizen” of “dikke mist”, synoniemen voor de RTT Controlediensten en de Politie.

Op mijn achttiende was ik uitgekeken op het CB gedoe en deed ik mee voor het ON1-examen, gesteund door een paar OM’s (Marc Van den Abeele en Adelin Van Den Bossche) , die het peterschap voor mij opnamen , maakte ik een paar duizend QSO’s in fonie, RTTY en Slow Scan (nog met een P7 buis met lange nalicht tijd) als ON1ARY.

Na een paar jaar onderbreking t.g.v. drukke beroepsactiviteiten nam ik de draad weer op en werd prompt CM van de UBA sectie ZLZ.

Velddagen waren voor ons de mooiste activiteiten . Daar kreeg ik het CW virus te pakken, met behulp van ON4HX (Johannes) slaagde ik met brio, en rond de Millenium wisseling had ik mijn ON4 te pakken (ON4CKZ). Sindsdien ben ik vrij actief , enkel in CW en af en toe eens in PSK31, doch dit laatste is verwaarloosbaar. Ik behaalde 6 jaar op rij het “CW 2000 Diploma, zelfs twee keer het zelfde award in 2004. Op zich niets speciaals, doch het betreft hier enkel “full QSO’s) M.a.w. geen contesten of vlug vlug 599 en dan verder, nee ieder QSO duurde gemiddeld 10 tot 15 Min.

Bij het behalen van de ON4 Call nam ik ook het voorzitterschap op mij van de VRA-vereniging GTKZ (Gentse Kanaal Zone.)

Ik ben actief in verschillende Maritieme Clubs (Royal Navy, Marine Funkers, MARAC, A.R.M.I waar ik het Diploma met graad ADMIRAAL behaalde.)

 

Tussendoor behaalde ik mijn vaarbrevet voor schepen tot 25 Meter met een Max. aantal passagiers van 13, tevens behaalde ik ook het Marifoonbrevet.

Regelmatig ben ik te horen als /MM of /LH (Bel 043 “Zelzate Tower”)

Je merkt het al, ik ben een groot fanaat van scheepvaart, dagelijks ben ik te vinden aan de oevers van het Kanaal Gent – Terneuzen om scheepsfoto’s te maken, die ik ten dienste stel van het Loodswezen (LIS).

Ik heb een eigen weerstation en AIS-ontvanger, die informatie deel ik met Vesseltracker.com en met Marinetraffic.com. Op hun site staan er een paar duizend door mij gemaakte foto’s (met dank aan Andy voor het ter beschikking stellen van het semi - professioneel fototoestel).

Momenteel sta ik op de 1e plaats in de top 1000 van de scheepsfotografen, je vindt er mij terug onder “ON4CKZpatrick”.

Tot dusver mijn verhaal dat zeker (als we mogen gezond blijven) nog lang niet beëindigd is.Ondertussen behaalde ik ook het Internationaal vaarbewijs.

Momenteel ben ik bezig met de verplichte heropfrissing van de STCW (Standard of Training Certification & Watchkeeping) modules (Koopvaardij omloop ter lange omvaart.)

ON4CKZ april 2012

Tijdlijn:

Schrijver van verschillende kinder toneelstukken (eind jaren '60)

Eerste boek geschreven tittel: "Wij en het omligggende" handelde over de industrie in de Kanaalzone (Spreekbeurten over gehouden, dia montage gemaakt)

Gewezen lid van de Scoutsvereniging "De vuurtoren" Rieme en Zelzate. Eerst als Welp, nadien als "Jong verkenner"

Vereremerkt door de burgemeester (Lieven Danschutter) van Zelzate wegens moed en zelfopoffering voor Dhr. Roger Beckaert

Stille medewerker voor verschillende instanties o.l van Kolonel Albrecht en een Ertvelds politicus

Vader overleden op 20 aug 1973, begrafenis op verjaardag van broer Gino (25 8 '73) jongste broer (Dirk) amper 11 jaar

Mede heroprichter van de jongens Chiro in Ertvelde samen met onderpastoor Paul Dreelinck.

Stichter van de liturgische werkgroep Rieme, samen met pastoor Mees.

Gewezen "monitor" CM Eeklo.

Gewezen, gespecialiseerd monitor CM Eeklo (Natuur, Vrije expressie en crea.)

Luister-amateur op de korte golf, monitor station voor o.a. Radio Moscow, radio Vaticaanstad, radio Zuid-Afrika...

Stichter Chiro "De Vlinderes" Rieme; samen met pastoor Mees.

Door Urbain V.D.B. 'weggeplukt' opOleofina om op Sidmar te werken.

Ex lid van de jeugdraad "Groot Evergem".

Gewezen secretaris KWB Rieme (1973).

Gelicencieerd Radio-amateur telefonie met toenmalige "call" ON1ARY

12 jaar groepsleider Chiro "De Vlinders" Rieme.

Gehuwd met Micheline Heye in 1981.

Gelicencieerd Radio-amateur telegrafie met call sign "ON4CKZ".

Lid oudleerlingenbond "Sint Laurens" Zelzate.

Gewezen leerkracht informatica aan het PTBS (avondschool)

Bouwer van de éérste zender voor de vrije radio "Radio Artevelde".

Technisch medewerker van "Radio Artevelde".

Ex lid van het dagelijks bestuur van "radio Artevelde".

Meet- en regeltechnicus (Koudwalserij) Sidmar.

Hoofd Meet-en regeltechnicus (Knipbanen en Overwikkellijnen Koudwalserij Sidmar.

Studies in WE verband "D-cursus" aan het KHTSA te Gent.

Ex lesgever aan de Opleidingsdienst Sidmar.

Auteur van verschillende Nederlandstalige technische werken o.a "Op Amp's in het kader van aandrijftechniek" PWM-Omvormers, Contactloze stempel, Toepassingen van PWM-omvormers, Drives en EMC...

Gastlesgever aan de VUB (Snelheidsregeling van asynhrone motoren met PWM omvormers)

Vertaler van verschillende Manuals handelend over "PWM-Omvormers" (verschillende merken)..

Aankoper van didactisch materiaal en meettoestellen ten behoeve van de cursus PWM-Omvormers.

Auteur van het boek "Snelheidsregeling van asynchrone motoren met PWM-Omvormers (in de Franse taal)

Verzorgen van opleiding PWM-omvormers voor IR's, Ing's, meestergasten, ploegbazen en elektronici.

Eerste hulp toegedient aan Dhr. Dirk Van Den Eede, kreeg een hartaanval tijdens de Sidmar opleiding PWM-omvormers. MOCHT VAN SIDMAR NIET AAN DE BUITENWERELD GEMELD WORDEN !!

Gelouwerd door het Franse Departement van Onderwijs.

Gewezen gastlesgever aan de VUB.

Ex leerkracht voor bijscholing van leerkrachten elektriciteit - elektronica (Leerkrachten van de Prov. O-VL)

Ex leerkracht voor bijscholing van leerkrachten elektriciteit - elektronica (Katholieke zuil).

Lid van verschillende Maritieme verenigingen.

Lid van de Croatische telegraphy Radio-club (CTC # 329)

Programator van verschillende computer programs (Eerst in Basic en Pascal, later in Basic "A" en GW Basic)

Ontwerper van het Basic programma om de scheepvaart te volgen.

Ex lid van de examencommisie VDAB (Brussel, Leuven en Gent.)

Ex lid examencommissie Graduaat KHBO (Oostende.)

Ex voorzitter examencommissie Graduaat KHBO (Oostende.)

Gewezen voorzitter examencommissie PTBS.

Buitenpromotor KHBO voor verschillende studenten.

Lid van de examencommissie "Industieel ing. KHBO" Oostende.

Gewezen bestuurslid CB club Gent.

Ex City Manager KUBA (Koninklijke Unie van de Belgische radio-amateurs) Sectie ZLZ (Zelzate).

Lid van Joriko als tenor.

Lid van het pastoraal zangkoor, specialiteit Gregoriaanse gezangen.

8 jaar pastoraal medewerker van de parochie Rieme (Misdienaar, lector, gezegende acoliet.)

Ex lid van het oudercomité "St. Barbara" Rieme.

Ex lid van het zangkoor St. Laurens, parochiaal zangkoor Rieme & Joriko.

Ex voorzitter oudercomité Lyceum Wachtebeke.

Initiatiefnemer "Uitrijking en waardering" van de student met het beste "Groepsgevoel" Voorgedragen door medestudenten.

Stichter VRA (Vlaamse Radio-Amateurs) GTKZ (Gentse Kanaalzone).2001

Voorzitter VRA Radioclub GTKZ.Sinds 2001

Lid van de Participatieraad "St. Barbara" Rieme.

Lid van de Algemene vergadering VZW "KSEES" (Katholieke Scholengemeenschap Ertvelde, Evergem, Sleidinge en Rieme.)

Gewezen lid van het dagelijks bestuur (Inrichtende Macht) VZW KSEES.

Coördinator van de verbouwingswerken Vrije Basisschool St.Barbara Rieme.

Ex lid van het ROM-project "Groen Werkt" Rieme.

Beheerder en medeverantwoordelijke voor de gebouwen van VZW KSEES.

Ex Stafchef UBA Rode Kruis Radio-noodnet Gewest 1 & 2.

Begeleider van het Pausbezoek in Gent - St. Denijs Westrem.

Mede organisator van Nood oefeningen voor het RK.

Ex Stafchef UBA Radio-Noodnet Sectie A.

Lid van de UBA sectie ZLZ.Sinds 1976

Lid van de Royal Navy Amateur Radio Society (RNARS)

Lid van de MARAC (Marine radioclub Nederland.)

Lid van de MF (Marine Funkers Duitsland.) tot 2016

Ex Vice Chairman BMARS (Belgian Maritieme Amateur Radio Society.)

Lid van de MFCA (Maritime Funkers Club Austria.) tot 2016

Lid van de ARMI (Assosation Radio Amatori Military Italiano.)

Houder van verschillende Diploma's, Brevetten, Awards en Certificaten.

Gelijkgestelde Industrieel Ing.

Ontwerper van verschillend bouwpaketten voor Radio-Amateurs , met als meesterstuk "de MBA - Decoder" (Morse-Amtor en RTTY.) en Fax decoder.

Organisator, lesgever en examinator voor ON3 Radio-Operatoren..

Kaderlid B-EARS (Belgian Emergency and rescue Amateur Radio Society) KUBA.

Antenne suplier voor "Vesseltracker"

Scheepsfotograaf voor LIS en Vesseltracker (1e plaats sinds 2010 met meer dan 25.000 foto's op een totaal aantal fotografen van 1.172)

Scheepsfotograaf ten dienste van het Loodswezen (LIS)

Geaccrediteerde examinator van het BIPT.

Lid van NSB "Meetjesland" # 11669..

Houder van de licentie OO7N (2014)

Op vraag van G. Bidot overname van de (Franse) Baron, met naam Patrick Baron Bidot dit de Gardenville Ryckaert, tittel niet gebuikt in België, enkel geloofsbrieven meegekegen en stempel met het wapenschild laten maken.

Lid Confrerie Sint - Christoffel Evergem (juli 2014)

Geaccrediteerde examinator CW (Morse) van het BIPT

Na een lange periode (50 jaar) actief te zijn geweest in de kerk van Rieme, geen erkenning, zelfs geen bedankje! Alle religieueze activiteiten gestopt, niet meer praktiserend sinds 1 juli 2013. Geen enkele behoefte meer om mij ooit nog te engageren voor alles vat met 'kerk' te maken heeft.

'First officer' on a liner.

 

 

VRA GenTse Kanaal Zone
ON4HX CW tutor CW
ON6QD Marc (wijlen)
ON6QD in actie
ON7AD Adrien (wijlen) in actie
Inernationaal vaarbewijs
Belgisch vaarbewijs
Marifoonbrevet
 
 

My background

It all started with an electronics kit that you could use to build different projects with. Soon, my interests included a receiver for fishermen. I experienced hours of fun listening to the various fishermen at sea.

Later, I came into the possession of an old army receiver (R107 Za3050), which was about 25 kg heavy. The listening amateurism had started. I listened almost daily to the Dutch spoken broadcasts of Radio Moscow, Radio South Africa and many more exotic stations. Soon there was a QSL card designed and I began to scribble on-and-forth.

At first I started to repair black and white televisions, lamps such as PCF80 and PL500 were not unknown to me. With a box of spare bulbs (collected from old TV’s), I did several repairs in my neighbourhood. With the money I collected, I bought a transmitter with a “city Star” antenna. At first I limited myself to listening, but fairly early I wanted to take the microphone myself. I didn’t know anything about CB and thought that the stations on the different channels were ships (I don’t live far from the canal Ghent-Terneuzen)

Once upon a day, I called and asked how I could get a license to broadcast. There wasn’t much response. Yet there was a station that would guide me to the CB world. Back then, there still was the rule to call after midnight, so we wouldn’t have TVI-problems and there still was the fear of the “white mice” or “thick fog”, synonyms for the RTT Monitoring Services and the police.

On my eighteenth I was bored with the CB stuff and I took the ON1-examination, supported by a few OM’s ON6QD Marc van den Abeele and ON7AD Adelin, who took on the noviceship for me. I made a few thousand QSO’s in phone, RTTY and Slow Scan (with a P7 tube with long backlight) as ON1ARY.

After a few years break due to my profession, I started again and became CM of the UBA section of ZLZ.

Field days were the finest activities for us. There, I became interested in CW. With ON4HXs (Johannes) help I succeeded brilliantly, and around the millennium, I had to pick my ON4 (ON4CKZ). Since then, I am quite active, only in CW and occasionally in PSK31, but the latter is negligible. 6 years in a row, I got the CW 2000 diploma, and even twice the same award in 2004. Basically not so special, but this concerning only full QSO’s. In other words, no contests or quickly 599 and then quick further. No, every QSO lasted on average 10 to 15 minutes.

When I received the call ON4CKZ also became chairman of the VRA association GTKZ (Ghent Canal Zone).

I’m active in several marine clubs (Royal Navy, Marine Funker, MARAC and ARMI, where I earned a diploma with the grade ADMIRAL).

Meanwhile, I got my steering license for vessels up to 25 meters with a maximum number of 13 passengers and got the VHF certificate.

I also took the position of vice-chairman in BMARS, (Belgian Maritime Amateur Radio Society).At the moment EX BMARS MEMBER AND EX VICE CHAIRMAN

I can regularly be heard as /mm /LH (Bel 043 “Zelzate Tower”)

As you can see, I’m a big fan of shipping. I can be found on the banks of the canal Ghent-Terneuzen every day, where I am taking pictures of ships. I set these pictures at the service of the Pilotage (LIS).

I have my own weather station and AIS receiver and this information I share with Vesseltracker.com and Marine traffic.com. On their site there are a few thousand pictures I made (thanks to Andy for providing the semi-professional camera).

Currently I’m on the1st place in the top 1000 of ship’s photographers, you can find me as OCKZpatrick.

So far my story that definitely (if I can stay healthy) is far from finished. In the mean time I receiverd my international license for bigger ships.

Now refreshing the STCW (Standard of Training Certification & Watchkeeping) modules, I'm going back to the world seas !

ON4CKZ april 2012

Tijdlijn:

(Use Google translator)

Schrijver van verschillende kinder toneelstukken (eind jaren '60)

Eerste boek geschreven tittel: "Wij en het omligggende" handelde over de industrie in de Kanaalzone (Spreekbeurten over gehouden, dia montage gemaakt)

Gewezen lid van de Scoutsvereniging "De vuurtoren" Rieme en Zelzate. Eerst als Welp, nadien als "Jong verkenner"

Mede heroprichter van de jongens Chiro in Ertvelde samen met onderpastoor Paul Dreelinck.

Stichter van de liturgische werkgroep Rieme, samen met pastoor Mees.

Gewezen "monitor" CM Eeklo.

Gewezen, gespecialiseerd monitor CM Eeklo (Natuur, Vrije expressie en crea.)

Luister-amateur op de korte golf, monitor station voor o.a. Radio Moscow, radio Vaticaanstad, radio Zuid-Afrika...

Stichter Chiro "De Vlinderes" Rieme; samen met pastoor Mees.

Ex lid van de jeugdraad "Groot Evergem".

Gewezen secretaris KWB Rieme (1973).

Gelicencieerd Radio-amateur telefonie met toenmalige "call" ON1ARY

12 jaar groepsleider Chiro "De Vlinders" Rieme.

Gehuwd met Micheline Heye in 1981.

Gelicencieerd Radio-amateur telegrafie met call sign "ON4CKZ".

Lid oudleerlingenbond "Sint Laurens" Zelzate.

Gewezen leerkracht informatica aan het PTBS (avondschool)

Bouwer van de éérste zender voor de vrije radio "Radio Artevelde".

Technisch medewerker van "Radio Artevelde".

Ex lid van het dagelijks bestuur van "radio Artevelde".

Meet- en regeltechnicus (Koudwalserij) Sidmar.

Hoofd Meet-en regeltechnicus (Knipbanen en Overwikkellijnen Koudwalserij Sidmar.

Studies in WE verband "D-cursus" aan het KHTSA te Gent.

Ex lesgever aan de Opleidingsdienst Sidmar.

Auteur van verschillende Nederlandstalige technische werken o.a "Op Amp's in het kader van aandrijftechniek" PWM-Omvormers, Contactloze stempel, Toepassingen van PWM-omvormers, Drives en EMC...

Gastlesgever aan de VUB

Vertaler van verschillende Manuals handelend over "PWM-Omvormers" (verschillende merken)..

Aankoper van didactisch materiaal en meettoestellen ten behoeve van de cursus PWM-Omvormers.

Auteur van het boek "Snelheidsregeling van asynchrone motoren met PWM-Omvormers (in de Franse taal)

Verzorgen van opleiding PWM-omvormers voor IR's, Ing's, meestergasten, ploegbaren en elektronici.

Gelouwerd door het Franse Departement van Onderwijs.

Gewezen gastlesgever aan de VUB.

Ex leerkracht voor bijscholing van leerkrachten elektriciteit - elektronica (Leerkrachten van de Prov. O-VL)

Ex leerkracht voor bijscholing van leerkrachten elektriciteit - elektronica (Katholieke zuil).

Lid van verschillende Maritieme verenigingen.

Lid van de Croatische telegraphy Radio-club (CTC # 329)

Programator van verschillende computer programs (Eerst in Basic en Pascal, later in Basic "A" en GW Basic)

Ontwerper van het Basic programma om de scheepvaart te volgen.

Ex lid van de examencommisie VDAB (Brussel, Leuven en Gent.)

Ex lid examencommissie Graduaat KHBO (Oostende.)

Gewezen voorzitter examencommissie PTBS.

Buitenpromotor KHBO voor verschillende studenten.

Lid van de examencommissie "Industieel ing. KHBO" Oostende.

Gewezen bestuurslid CB club Gent.

Ex City Manager KUBA (Koninklijke Unie van de Belgische radio-amateurs) Sectie ZLZ (Zelzate).

48 jaar pastoraal medewerker van de parochie Rieme (Misdienaar, lector, gezegende acoliet.)

Ex lid van het oudercomité "St. Barbara" Rieme.

Ex lid van het zangkoor St. Laurens, parochiaal zangkoor Rieme & Joriko.

Ex voorzitter oudercomité Lyceum Wachtebeke.

Initiatiefnemer "Uitrijking en waardering" van de student met het beste "Groepsgevoel" Voorgedragen door medestudenten.

Stichter VRA (Vlaamse Radio-Amateurs) GTKZ (Gentse Kanaalzone).

Voorzitter VRA Radioclub GTKZ.

Lid van de Participatieraad "St. Barbara" Rieme.

Lid van de Algemene vergadering VZW "KSEES" (Katholieke Scholengemeenschap Ertvelde, Evergem, Sleidinge en Rieme.)

Lid van het dagelijks bestuur (Inrichtende Macht) VZW KSEES.

Coördinator van de verbouwingswerken Vrije Basisschool St.Barbara Rieme.

Ex lid van het ROM-project "Groen Werkt" Rieme.

Beheerder en medeverantwoordelijke voor de gebouwen van VZW KSEES.

Ex Stafchef UBA Rode Kruis Radio-noodnet Gewest 1 & 2.

Begeleider van het Pausbezoek in Gent - St. Denijs Westrem.

Mede organisator van Nood oefeningen voor het RK.

Ex Stafchef UBA Radio-Noodnet Sectie A.

Lid van de UBA sectie ZLZ.

Lid van de Royal Navy Amateur Radio Society (RNARS)

Lid van de MARAC (Marine radioclub Nederland.)

Lid van de MF (Marine Funkers Duitsland.)

Ex Vice Chairman BMARS (Belgian Maritieme Amateur Radio Society.)

Lid van de MFCA (Maritime Funkers Club Austria.)

Lid van de ARMI (Assosation Radio Amatori Military Italiano.)

Houder van verschillende Diploma's, Brevetten, Awards en Certificaten.

Gelijkgestelde Industrieel Ing.

Ontwerper van verschillend bouwpaketten voor Radio-Amateurs , met als meesterstuk "de MBA - Decoder" (Morse-Amtor en RTTY.) en Fax decoder.

Organisator en lesgever ON3 Radio-Operatoren..

Kaderlid B-EARS (Belgian Emergency and rescue Amateur Radio Society) KUBA.

Antenne suplier voor "Vesseltracker"

Scheepsfotograaf ten dienste van het Loodswezen (LIS)

Geaccrediteerde examinator van het BIPT.

Lid van NSB "Meetjesland" # 11669..

Houder van de licentie OO7N (2014)

Member of The Confrerie Si. Christoffel Evergem (BE) july. 2014

'First officer' on a liner.